По банкова сметка в Евро:

Първа Инвестиционна Банка АД
IBAN: BG87FINV91501216802935
BIC: FINVBGSF
Сдруж. „Гражданско участие и пряка демокрация”

English:
First Investment Bank
IBAN: BG87FINV91501216802935
BIC: FINVBGSF
GRAZHDANSKO UCHASTIE I PRYAKA DEMOKRATSIYAПрез ePay (след регистрация)
Плащане - след внасяне на еднократен КОД, получен от вас с SMS в момента на плащането
В лева или чужда валута
(прим. ако изпратите евро, получаваме ги в лева по курса на деня на Централна Кооперативна банка, София без комисионна)

 

Дай рамо за: Сума
Два постера с призиви към всенародни действия за пряка демокрация лв. (2 Евро)
Плащането се осъществява чрез ePay.bg

 

Подкрепа от мен за: Сума
Два часа пикет с призив към всенародни действия за пряка власт на гражданите лв. (4 Евро)
Плащането се осъществява чрез ePay.bg

 

Подкрепа от мен за: Сума
Създаване на мрежа за всенародни действия и пряка гражданска власт лв. (8 Евро)
Плащането се осъществява чрез ePay.bg

 

Подкрепям! Сума
Създаване на мрежа за пряка гражданска власт или 4 пикета по 2 часа лв. (16 Евро)
Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Наблюдавай по Интернет пикетите, подкрепени от теб – Орлов мост, Витошка, пред Попа /ул. „Граф Игнатиев”/, под Коня и др. – от 17 до 19 ч. оттук - https://nova.bg/camera

Всички направени дарения дават възможност за данъчни облекчения чрез намаляване на облагаемия финансов резултат на дарителите - фирми и отделни лица. Документ за получено дарение - от нас на посочен от вас адрес в е-мейл до нас (merian04@yahoo.com) или в сканирано копие по е-мейл до вас.

В България дарения от юридическо лице до 10% от счетоводната печалба не се облагат с корпоративен данък.

Закон за корпоративното подоходно облагане Чл. 31. ал. 1: За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на: юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството.

Дарения от физическо лице намаляват с до 5% облагаемия годишен доход.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Чл. 22, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.), т.1: Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто, когато дарението е в полза на … л) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството.