Постоянно искане

за пълни и работещи права на пряко участие

(петиции до глухи)

(След петиции до НС вх.№ 28-00-11/17.09.1997, 3280/12.09.2002, 3194-28/05.12.2003 г. 453-20-29/14.06.2004, 11.12.2006, ПГ-928-00-10 /25.09.2009, 17.03. 2012, 428-00-15/07.02.2014)

 

Ела да им отпушим ушите!

 

 

    Peticia4v.JPG   Peticia4 1sm.JPG

До Председателя на Народното събрание на Република България

До Комисията за взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите КВНО 553-16Ж-134 / 24.03.2015

До Комисия по правни въпроси към НС ПГ-528-00-52 / 24.03.2015

До Комисия по културата и медиите към НС ПГ-528-00-52/24.03.2015

 

До БТА, БНР и БНТ

 

 

 

Към петиции Вх. № 28-00-11/17.09.1997, 3280/12.09.2002, 3194-28/05.12.2003 г. 453-20-29/14.06.2004, 11.12.2006, ПГ-928-00-10 /25.09.2009, 17 март. 2012, 428-00-15/07.02.2014 г.

 

И С К А Н Е

за работещи права на пряко гражданско участие в държавното управление

Уважаеми народни представители, опитът от прилагането на “Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление”, показа че той е  въвел недостатъчни и неработещи права на гржданите за реално такова участие.

Свикването национални референдуми от гражданите е  ограничено с недостижимите 500 000 подписа, събрани за 3 месеца, с изискване за кворум, забранени въпроси и недостатъчни гаранции за пълноценно публично обсъждане на проектите и възможните алтернативи.

Освен това, заглавието на закона предполага той да включи всички възможни и необходими в нашите условия права и форми за пряко участие на гражданите в публичното управление, а много такива остават невъведени.

Ограниченията и празнотите в този закон, дал на гражданите, нарушават конституционния принцип, формулиран в чл. 2 от Конституцията, а именно,  че гражданите упражняват държавната власт и непосредствено. Неконкретизирането на този принцип в текста на Конституция създава вътрешно противоречие в самата нея.

Предвид относителната слабост на нашето гражданство пред лицето на формалните и неформални центрове на олигархична власт, бихме желали да предложите на всенародно гласуване (референдум) промени в Конституцията и въпросния закон след най-широкото им публично обсъждане във всяка избирателна секция, с които да се въведат работещи и всички възможни права за пряко участие на гражданите в публичното управление с гаранции за тяхното реално действие и на първо място следните права:

-     Право гражданите да свикват национални референдуми с 50 000 / 100 000 подписа (за закон / за промени в Конституцията), събирани за 6 / 12 месеца;

-     Без изискване за кворум за валидност на референдума;

-     Без забранени въпроси, по които гражданите могат да свикват референдуми – право да свикват такива по всички въпроси в компетентност на законодателната власт;

-     Гарантиране на пълноценно публично обсъждане в ефира на обществените медии на възможните алтернативи и в общи събрания на гражданите в избирателните секции;

-     Информационен бюлетин с аргументите „за” и „против” , изготвен и разпространен в обществените медии и три най-големи ежедневника;

-     Финансова справка за цената на предлаганата мярка и възможните източници за финансиране на приложението й;

-     Облекчаване процеса на гласуване чрез обединяване гласуването по различни въпроси в периодични общи избори, провеждани на две години с възможност за гласуване по пощата и Интернет в продължение на 3 дни.

-     Задължителни референдуми при: промени в Конституцията, влизане на България във военни съюзи и вземане на публични заеми на всички равнища;

-     Възможност за вето-референдуми по инициатива на гражданите на закони приети от НС в определен срок след гласуването им от НС.

Да се въведат всички възможни права за пряко участие на гражданите във всички власти и на първо място:

-     ОБЩИ СЪБРАНИЯ на гражданите по териториален признак във ВСЯКА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ, обезпечени с публични средства, ОТКРИТИ за всеки с всички необходими гаранции за свободно и равноправно участие в обсъждане и решаване на местни, национални и общоевропейски въпроси в пряка връзка с всички останали граждани на България и ЕС за обмен на мнения и становища, осигурен с поддържане на открит за всеки общонационален регистър („пул”) за такива на сайта на НС и още най-малко три независими такива (вкл. сървъри) в Интернет;

-     Право на законодателна инициатива на гражданите, чрез подписка от 20 000 граждани и формирани ad hoc ГРАЖДАНСКИ ФОРУМИ за разработка ( с участие на експерти) на отделни законопроекти и др. решения, съставени се от 200 до 300 граждани,  определени по жребий от списък доброволци (всички желаещи) с дадено (средно и по-високо) образование.

-     Право на отзоваване от гражданите на всеки избран от тях публичен служител на всички равнища с 20-30 000 подписа или 20% от участвалите в избора му.

-     Пряко участие в управлението на обществените медии с пряк избор на директорите, петкратно увеличаване състава на Управителните им съвети, „право на новина” с 1000 подписа и ежедневен достъп на гражданите за всенароден разговор помежду им по националния ефир в най-слушаните и гледани часове от денонощието;

-     Пряк избор и отзоваване от гражданите на съдиите, прокурорите и началниците на РПУ;

-     Поемане от инициаторите на референдуми, инициативи и отзовавания на 5-10%  от разходите за неуспели техни инициативи;

-     Сезиране на Конституционния съд пряко от гражданите;

-     Граждански квоти наблюдатели с контролни и решаващи права, формирани по жребий от всички желаещи доброволци с определено образование във всички държавни институции, вкл. ЦИК, РИК, съдебната администрация и инспекторат, министерства, митници, агенции и др.

-     Първични избори за номиниране на кандидати в изборите на всички равнища от самите граждани.

Разчитащи на вас,

Граждани на България

Сдружение „Гражданско участие и пряка демокрация”, София, РБългария, ЕС 

 

тел. 0876676509

София, 24 март 2015                              

      Председател: /п/

                              (Мариана Иванова)

 

                                                                                                                                                   

До БНТ, БНР и БТА

 

Днес, под Вх.№ 528-00-52/24.03.2015 и КВНО 553-16Ж-134 / 24.03.2015 се внесе поредно искане за пълни и работещи права за пряко участие на гражданите в държавното управление. Прилагаме текста. Това е новина, която искаме да споделим с всички граждани чрез широко отворените за тях обществени медии.

 

От вносителите.

 

Ела да им отпушим ушите!