Постоянно искане (до глухи)

 

ПЕТИЦИЯ за пълни и работещи права на пряко участие

НЕ на фалшивите права - за реално право на референдум и права на пряко участие във всички власти.

 

До Председателя на Народното събрание

      на Република България

До всички народни представители

      чрез Председателя на НС

Вх. № ПГ-928-00-10 /25.09.2009

 

П Е Т И Ц И Я

за работещи права на пряко участие в държавното управление

 

Уважаема Г-жо Председател, уважаеми народни представители,

През май 2009 г. се прие “Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление”, който въведе право на гражданите да свикват национални референдуми с 500 000 подписа, събрани за 3 месеца и валидност на референдума, ако гласувалите са най-малко колкото в последните парламентарни избори. Законът ограничава предмета на тези референдуми, не дава гаранции за пълноценно публично обсъждане преди гласуването, затруднява и оскъпява излишно процедурата на свикване и гласуване.

Освен това заглавието на закона предполага в него да са включени всички, необходими при нашите условия права за пряко участие в управлението – право на отзоваване, граждански квоти за наблюдение в цялата държавна администрация, достъп до публичните медии и др. права, пожелани от гражданите в едно широко публично обсъждане.

С всички тези ограничения и въвеждането на неработещи “права” се нарушава конституционното ни право по чл. 2 от Конституцията гражданите да упражняват и непосредствено държавната власт.

Искаме законът да ни даде повече и реални права за пряко участие в публичното управление, а именно:

-                        гражданите да могат да свикват референдуми с най-много 200 000 подписа, събрани за не по-малко от 6 месеца;

-                        да няма кворум за валидност на референдума;

-                        да няма ограничения в законодателния предмет на референдумите, свиквани от граждани;

-                        да се дадат гаранции за пълноценно публично обсъждане преди гласуването с включване на възможните алтернативи;

-                        да се облекчи процедурата на свикване и гласуване с възможности за гласуване по пощата и Интернет.

-                        право да отзоваваме всички избрани от нас публични служители и всички други права за непосредствено упражняване властта от гражданите, предложени от тях в едно всенародно публично обсъждане.

За целта желаем горните промени да се приемат след най-широко и поне 3-месечно обсъждане с референдум, каквито молим да насрочите в най-кратък срок.

 

Граждани на България (приложена подписка)

и сдружение “Гражданско участие и пряка демокрация” 

Предс. Мариана Иванова

 

София, 24 септ. 2009

 

Как да им отпушим ушите?