Kop138na38.jpg           Пряка твоя власт в държавната администрация

 

Граждански наблюдатели в държавната администрация

Всички централни и местни държавни органи – министерства, агенции, комисии, обл.управители, общини, митници и т.н. се наблюдават от граждани, избрани по жребий от списъци доброволци с най-малко средно или висше образование, ако сферата на наблюдение го изисква.

Към всеки държавен орган стоят постоянно открити списъци за записване на всеки желаещ с нужното образование. Записаните влизат в база данни на местните събрания, където се тегли жребий всеки 9 месеца от екип, избран в местните събрания (също по жребий от списък желаещи).

Половината се обновява на 9-12 месеца, старите учат новите.

Наблюдателите имат достъп до цялата информация електронно за да не пречат. Могат да определят места за камери. Всяко отваряне на документ, вкл. и от служители се регистрира.

Възпрепятстването на наблюдател се санкционира от гражданските събрания според вредата, вината и длъжността на възпрепятствалия.

При нарушение наблюдателите съставят актове, изпращани автоматично в публична база данни на местните събрания и отговарят, ако не го направят. Санкции по актове на наблюдателите се налагат от гражданските събрания.

Наблюдателите са платени почасово и получават 1 % от спасените от тях бюджетни средства.

 

Пряк избор и отзоваване на министри от гражданите

Кои и как – се решава с референдум. Препоръчително – на финансите, образованието, правосъдието…

 

Пряк избор и отзоваване от гражданите на полицейски началници – областни и районни.

 

Право на гражданите да отзовават кметовете

 

Ревизори на свободна практика

Всеки гражданин с нужното образование може да бъде такъв. Регистрират се централно и в местните граждански събрания. Могат да ревизират по своя или на събранията инициатива всяко бюджетно звено. Имат достъп до цялата необходима за целта информация в държавната администрация.

Възпрепятстването им се санкционира от гражданските събрания според вредата, вината и длъжността на възпрепятствалия.

Ревизорите получават 1% от разкритите щети.

При погрешни заключения плащат глоби и вреди.