Доброволци

 

1.      Залепи 30 обяви

2.      Направи 30 ксерокопия

3.      Направи 4 постера

4.      Пикет 3 часа

5.      Охранявай протести

6.      Фото-репортер на протести и пикети

7.      Наблюдавай държавно учреждение

8.      Наблюдавай депутат

9.      Преведи уеб страница

 

Платена работа

1.      3 часа пикет – 3 лв. на час + пътни

2.      Направи трансперант – 200 / 40 см

3.      Копирай и залепи 100 обяви - 10 лв.

4.      Раздай 1000 листовки – 5 лв.

5.      Преведи статия – от англ., нем., рус. - 4 лв. на стр.

 

т. 0876676509, 02-9202446

merian04@yahoo.com

novihora@abv.bg

 

От чужбина

 

 

Финансова подкрепа (за действия под ваш контрол)

 

Банкова сметка (Евро):

Първа Инвестиционна Банка АД

IBAN: BG87FINV91501216802935

BIC: FINVBGSF

Сдруж. „Гражданско участие и пряка демокрация”

 

 

Bank Account (Euro)

First Investment Bank

IBAN: BG87FINV91501216802935

BIC: FINVBGSF

GRAZHDANSKO UCHASTIE I PRYAKA DEMOKRATSIYA

 

 

Чрез ePay.bg

merian04@yahoo.com Клиентски № (КИН) 7389759188

 

Детайли (данъчни облегчения)