Швейцария

 

Швейцария е федерация. Пряката демокрация работи на две равнища – федерално (общодържавно) и кантонално.  Състои се главно в права да се свикват референдуми от гражданите, т.е. пряка законодателна  власт на гражданите. В различен обем на двете равнища.

Общодържавни референдуми могат да се свикват с подписите на 100 000 граждани за уврърждаване на закон или промяна на конституцията. Гражданите могат да поставят на всенародно гласуване свои проекти за промени в конституцията, но не и свои проекти за нови закони и законодателни промени – могат да свикват референдуми само по закони приети от парламента.  В кантоните гражданите имат право да поставят свои проекти на кантонални референдуми.

Няма кворуми за валидност на референдумите. Така негласувалите не могат да влияят върху резултата.

Обсъждането на алтернативите е свободно и равноправно – има гаранции за това.