Пряка демокрация в медиите

– „четвъртата” власт

 

Медиите са част от публичната власт. Публичното лъжене, заглушаване, атомизирането на хората чрез информационното им изолиране едни от други са форми на политическо насилие.

Независими ли са медиите? От теб – със сигурност!

 

Кой ги управлява, контролира, как работят, с колко гражданско участие?

 

На върха стои „Съвет за електронни медии” – „министерство на истината” само 5 човека 3 избирани от партийни мнозинства в НС и 2 назначавани от президента.

И тази петорка контролира всички медии, вкл. двете „обществени” – БНР и БНТ, където назначават/утвърждават директорите и членовете УС.

 

Двете публични медии – БНТ и БНР, наречени „обществени”, са всъщност държавни и се управляват от  генерален директор и управителни съвети от по 5 члена (вкл. директора) Ясно колко са „обществени”,  с назначени партийно шефове в такъв невероятно тесен и непредставителен състав. 5 чиновника!

По света такива съвети са по 25 члена, включващи ректори на ВУЗ, творчески съюзи и пр. представители на обществото. Искаш това и тук? Дай „пет”!

Частните медии също са част от публичната власт – упражняват такава. Неслучайно ги контролира СЕМ. Но чий политически контрол се упражнява на тях чрез СЕМ. Не твой! Контролира ги „бандата” – и политически чрез СЕМ, освен чрез парите, ограбени от теб.

 

BoLips.jpgРезултат? В медиите си „публика” без никакъв контрол, гарантиращ упражняването на публичната информационна власт в публичен интерес. Разиграват ти независимост, „свободен пазар”, открити телефони и „твоя новина”, а всъщност другарската банда здраво държи и тази публична власт – инструмент за манипулиране, оглупяване, атомизиране на отстраненото от властта население.

В другарския политически цирк „маймунки” са зрителите. Не бъди такъв!

 

Решение:

 

Увеличаване състава на СЕМ до 9-11 души, пряко избирани от гражданите.

 

Пряко избиране на генералните директори на БНР и БНТ от гражданите.

Увеличаване състава на УС в БНТ и БНР до 25 души, половината пряко избирани от гражданите, останалите – от СЕМ. (?)

С парламентарните избори.

 

Граждански квоти 50-100 души в обществените медии с права за наблюдение и контрол, избирани и обновявани годишно по жребий от списък, открит за всички със средно и нагоре образование.

 

Право на новина – в национален/регионален ефир и Интернет сайтовете на публичните медии

С 500-1000 подписа новината ви (вкл. видеоклип до 10 сек.) влиза във всички емисии новини за 48 часа и се качва в новините на интернет страницата на съответната медия. Защото кой решава днес какво е новина? Не ТИ.

 

Пряк достъп до ефира за гражданите чрез открити телефони

Всеки ден по 30 мин. в „прайм тайм” сутрин и вечер, контролирани от хора в гражданската квота. В момента обажданията се филтрират, бележат се „нежелани” тел.номера, прекъсват ги...  Допълнителни часове - събота-неделя и честоти за всенароден диалог на гражданите помежду им. Защото можеш ли да си говориш с останалите съграждани, както могат ТЕ. Не можеш.

 

Гражданска журналистика

Като специалност в журналистическите факултети (за да не са училище по лъжене)

 

Допълни! (ще бъде качено тук)

 

Едно старо искане до глухи