Kop2.jpg     

Инструменти на свободата

– алтернатива  на лъже-демокрацията (открити за подобрение)

 

1. Право да свикваме референдуми с 50-100 000 / 200 000 подписа (за закон / конституция) без кворум за валидност, забранени въпроси и др. „хитри” ограничения. НЕ на стената от 400 000 подписа за 3 месеца в сегашния другарския и „гербов” закон! НЕ на забранените въпроси, НЕ на кворума -„брадва” в края!

1а. Право да свикваме референдуми в ЕС с 2 млн. подписа, събрани за 18 месеца в поне 7 страни-членки и на законодателна инициатива с 1 млн. подписа, събрани за 12 месеца в поне 6 страни-членки по всички законодателни въпроси, вкл. и по съюзните договори.

2. Право на ОТЗОВАВАНЕ на всеки публичен служител на изборна длъжност в България и ЕС с 20 000-30 000 подписа в България и 200 000-300 000 в ЕС (събрани поне в поне 10 страни-членки).

3. Пряк достъп до ефира в публичните медии с открити телефони в определени часове ежедневно с граждани в студиото (за контрол), избрани по жребий – у нас и всички страни-членки на ЕС.

4. Пряко избиране на директорите и членовете на УС на БНТ и БНР + членовете на СЕМ от гражданите (след увеличаване броя им няколко пъти с представители от научната и културната сфера.

5. Право на НОВИНА – с 300-500 подписа новината ви се излъчва в всички новини в продължение на 48 часа.

6. Пряк избор и отзоваване на прокурорите, съдиите, вкл. КС, вкл. в ЕС и началниците на РПУ, вкл. и в съответните ЕС институции.

7. Пряк избор и отзоваване от гражданите на избрани министри (финанси, образование, правосъдие и др.) и комисари в Европейската комисия.

8. От 12 до 18 съдебни заседатели с решаващ глас по всички дела за тежки престъпления и значими публични интереси.

9. Граждански наблюдатели във всички държавни учреждения, вкл. прокуратура, съдебен инспекторат, публичните медии, набирани периодично по жребий от всички желаещи с дадено образование, вкл. и в ЕС.

10. Гражданска квота в ЦИК и РИК (районните избирателни комисии) като мнозинство от членовете им, избрана по жребий. Броене без гражданите е престъпление!

11. Равнопоставеност на гражданите с партиите при издигане на независими кандидати във всички избори. Дискриминирането на гражданите спрямо партиите е престъпление!

12. Постоянни ГРАЖДАНСКИ СЪБРАНИЯ (клубове, общества), открити за всеки във всеки квартал по избирателни секции, свързани пряко помежду си без партии и др. посредници за договаряне на общи, вкл. всенародни искания и действия и за КОНТРОЛ върху цялата публична администрация, вкл. НС, финансирани от бюджета, вкл. и в ЕС (НЕ подбрани НПО и "кръгли маси" с пропуск).

13. Съседски групи за охрана с право на оръжие, ИЗБИРАНИ ОТ СЪСЕДИТЕ в даден блок, квартал, село, град.

14. Задължително основно и гражданско образование. (неграмотните са тесто в чужди ръце)

15. Редуване по жребий на всички желаещи с определено образование за временна работа на всички държавни длъжности в министерствата, общините, митниците и т.н.

16. Редуване на няколко (5-8) нар. представители (от листите на влезлите в НС партии) на едно депутатско място в продължение на един мандат, работещи в екип през целия срок с цел – повече реални участници в управлението.

17. Намаляване броя на депутатите до… 120–160 – както решим. 

18. Сезиране на Конституционния съд пряко от гражданите.

19. Приемане с референдум на тези и други основни промени в Конституцията, Договорите за ЕС и законите за изборите, за референдумите и др., засягащи прякото участие на гражданите в управлението.

20. Сондажи на общественото мнение по инициатива и въпроси на 1000 граждани, 10 000 в ЕС.

21. Право на законодателна инициатива за гражданите чрез разработка на алтернативни проекто-закони в ГРАЖДАНСКИ ФОРУМИ от 50-150 граждани, избрани по жребий от списък на всички желаещи с дадено образование, подпомагани от експерти и платени от бюджета, отиващи на референдум, ако не се приемат от НС.

22. Право на електронно събиране на подписи и гласуване по Интернет или по пощата в България и ЕС.

 

ДОПЪЛНЕТЕ – с всичко според вас необходимо за пълен контрол на гражданите в цялото публично управление у нас, в ЕС, света!

Група във ФБ - Пълен граждански контрол в ЦЯЛОТО държавно управление, 0876676509 novihora@abv.bg