Kop4.jpg

Как един ограбен обезправен народ

може да си вземе правата на суверен

при затворена фалшива система ?

 

С БУНТмирен и всенароденпоследното право на всеки поробен народ.  Милионите излизат на площада НЕ за нововчар”, а за най-силни права за тяхното пряко влизане във всички власти, вкл. „четвъртата” – не да им вършат работата, а като КОРЕКТИВ. Промените се договарят между всички в повсеместни събрания без партии.

Първа стъпкаслагаш покани за разговорКак да си вземем правата на суверен” – докато се стопи ледът на недоверието и измисленият страх.

Втораучредявате местно събраниевъв всеки кварталс регламент за равноправно участие на всеки.

Третасъбранията се свързват помежду си като ударната сила на обезправените и гарант за извоюваните после права.

Четвъртав събранията договарятe желаните промени, овластяващи гражданите, не новспасител) с най-силни права за пряко участие във ВСИЧКИ власти.

Петамилионгласуватс краката на площада за тези промени с референдум или нови избори.

Шестареферендум или избори с кандидати на пряката гражданска власт, подписали ДОГОВОР, веднага след изборите да ни дадат най-силни права за пряко влизане във всички власти със съответните промени в Конституцията и законите.

Седмареферендум за тези промени.

Какво друго ни остава при напълно затворена система ?

Партии и "шапки", който искапосле.

 

Правата, които ще ни направят НАРОД

 

След Бог властва народът!