Договор с поръчения       Изб. кодекс

Вземи им изборите!

С независими кандидати на пряката гражданска власт!

 

При 7 020 119 избиратели (по списък+вписани в деня на изборите 2016) и 240 депутатски места, за избиране на един независим депутат, издигнат от граждните при 90% участие, са нужни към 30 000 гласа.

Негласуващи са малко над 3 700 000. Ако махнем неграмотни, безразлични, болни и доволни, към 3 000 000 отказват да гласуват, защото не харесват цялото „меню” – не виждат своята алтернатива в изборите.

Но ако тези 3 млн. издигнат свои кандидати на пряката гражданска власт, обвързани с ДОГОВОР с достатъчно силни гаранции да овластят после НАС, гражданите с най-силни права за пряко влизане във ВСИЧКИ власти, негласуващите биха могли да изберат – 3 000 000 : 30 000 = 100 граждански депутати, които веднага след изборите да овластят гражданите с най-силни права на пряка гражданска власт. Ако част и от партийно гласуващите също гласуват за такива кандидати, обвързани да овластят гражданите с права за пряко участие в цялото държавно управление, то общият брой депутати на пряката гражданска власт, може да стигне до 121 - мнозинство!

Какви са скромните, но все пак възможности в последния Изборен кодекс?  

Имаме 31 избирателни района с различна големина – в едни се избират 4, в други до 14 депутата. 

Кандидатите се издигат от партиите с 2500 подписа и 2500 лв. депозит за 240 места (ако пожелаят), а  от гражданите – с 1000 подписа  и 100 лв. депозит за 1 кандидат !? Депозитът за независимите се връща, ако кандидатът получи гласове над 1/4 от изборната квота в района - т.е. към 7-8000 гласа.

И сега, ако в даден район негласуващите имат потенциал да изберат 5 независими кандидата, за издигането им ще трябват 5000 подписа и 500 лв. депозит.  За прим. 100 кандидата от гражданите в цялата страна ще трябват 100 000 (!) подписа и 10 000 лв. (!). Ясно, че тези другарски правила привилегироват и най-малката партия много лесно да издигне 240 кандидата в цялата страна с 2500 подписа и 2500 лв. депозит, а гражданите са дискриминирани спрямо партиите.  Вижда се СТРАХЪТ на управляващите от „послушния" народ, който е грижливо затруднен в издигането на свои алтернативи в „менюто” на изборите. Това „меню” му се пише отгоре така, че най-мислещата и независима част от избирателите да бъде отказана от гласуване с предлагене само на „ментета” (пък от тях боли глава - после).

Все пак да видим как могат да се вземат 100-на места в НС с независими кандидати. 

За целта такива трябва да се издигнат за поне половината от местата във всеки избирателен район и  негласуващите да ги изберат.

Напр. в район ЛОВЕЧ се избират 5 депутата при 137 220 избиратели и 60 402 негласуващи. За да се избере един независим при 100% гласуване трябват 27 469 гласа.  Негласувалите са достатъчно за да вземат поне 2 места (60 402 : 27444 = 2).  За да издигнат 2-ма независими трябват 2 000 подписа и 200 лв депозит. НО трябва предварително да се разделят секциите – кои да гласуват за единия и кои – за другия и всеки избирател да знае предварително в кои секции за кого се гласува за да не отидат всички гласовете от района само в единия. За целта секциите се разделят в две групи и едната гласува за първия, а другата – за втория.

Или в район ПЛЕВЕН - избират се 10 депутата при 274 688 избиратели и 133 495 негласуващи. За избиране на един незав. деп. трябват към 27 469 гласа. Негласуващите са достатъчно за да вземат 5 места (133 495 : 27 469 = 5) с независ. кандидати, подписали ДОГОВОР с гаранции какво правят после (вж. по-долу). За издигането им трябват 5000 подписа и 500 лв. депозитЗа  равномерно разпределяне гласовете на негласувалите за 5-мата незав. кандидати, секциите трябва да се групират предварително в 5 групи с прибл. еднакъв брой негласували и хората в тях да знаят (1)  за кого от петимата гласуват,  (2) къде той подписва ДОГОВОР с тях и (3) какво става, ако не го изпълни. При затворени медии хората научават това с писма, листовки, плакати, пикети и публични събрания.

Или за район 25 (“север”) София - има 12 деп. места, 330 503 избиратели и 156 437 негласували. Макс. избират. квота - 30 046. Негласуващите могат да изберат поне 5 депутати (156 437:30 046 =5) като ги издигнат като независими с ДОГОВОР. И напр. в “Недежда” гласуват за едино име, в Люлин 1-5 за друго, Люлин 6-10 за трето, Кр.Поляна и Илинден – за четвърто, Връбница – за пето за да не отидат всички гласове (прим. 120 000) само за един независим, когато за избирането му стигат само 30 000 гласа.

Аналогично във всички райони на страната негласуващите са толкова много, че МОГАТ да изберат съответно в БЛАГОЕВГРАД - 5, БУРГАС - 6, ВАРНА - 6, В.ТЪРНОВО - 4, ВИДИН - 2, ВРАЦА -3, ГАБРОВО - 2, ДОБРИЧ - 3, КЪРДЖАЛИ - 2, КЮСТЕНДИЛ - 3, МОНТАНА - 3, ПАЗАРДЖИК - 5, ПЕРНИК - 2, ПЛОВДИВ - 4, ПЛОВДИВ–ОКРЪГ - 5, РАЗГРАД - 2, РУСЕ - 4, СИЛИСТРА - 1, СЛИВЕН - 4, СМОЛЯН - 2, София-област - 4, СТ. ЗАГОРА - 5, ТЪРГОВИЩЕ - 1, ХАСКОВО - 4, ШУМЕН - 3, ЯМБОЛ - 2, София 23 - 6, София 24 - 5, София 25 - 6  независими кандидати, с ДОГОВОРИ за права на пряка власт – вж. по-долу кои са точните права и гаранции, защото сигурно ще има лъже-независими, издигнати от мутри и партии с фрази (дори за "пряка демокрация") или добре подрязани договори, ако въобще има такива.

Изборите са на 26 март. Почти няма време (ония се грижат за това!), но все пак е добре да се „отработи” как става.

За всеки независим кандидат се прави отделен инициативен комитет от 3 до 7 души (прим. за изб. р-н Ловеч – 2 иниц. комитета, за Плевен – 5 иниц. комитета, за 23 изб. р-н, София – 6 иниц. комитета, за  23 р-н – 5 иниц. комитета и т.н.

Инициативните комитети трябва да се регистрират до 13 февруари в РИК – със 7 документа  (вж. закона в края) и образци от подписи на всеки член. Но най-важното - и с име на кандидат, за който после трябва да се съберат 1000+ подписа с ЕГН и адрес за да се регистрира до 23 февруари в РИК.

Проблемът е, че 1000 души трудно ще се подпишат за непознат, дори той да е готов да подпише ДОГОВОР с поръчения и гаранции с всеки от тях и дори да е само инструмент за въвеждане на най-силните права за пряка власт на гражданите във всички власти, вкл. „четвъртата”. Затова кандидатът трябва да се определи по-рано от самите подписващи се за него, а това значи –  ДО 13 ФЕВРУАРИ.

Затова записването на  хора трябва да започне веднага и до 12 февруари да има 1000+ записани, които да изберат кандидат – най-добре по жребий от 3-ма получили най-много гласове на едно общо събрание след предлагане на имена от всички. Предложените хора трябва да са просто образовани (с минимум средно специално, да говорят добре и да могат да изпълнят точно поръченията в ДОГОВОРА и указанията на събранието от 1000 души и др. граждани от района, които остават постоянно свързани и след изборите, независимо от техния резултат.

Събралите се 3-7 души започват веднага да записват 1000-1200 души от същия избирателен район, желаещи сами да издигнат с подпис, ЕГН и адрес независим кандидат, избран по жребий от 3-ма избрани на общо събрание. Пак да кажем - просто грамотен и  говорещ добре, но най-важното – готов да подпише без никакви уговорки ДОГОВОРА с поръчения и гаранции за въвеждане най-силни ПРАВА, овластяващи гражданите  във всички власти веднага след изборите! (вж. ДОГОВОР ЗА МАНДАТ).

За всеки отделен независим кандидат се прави отделен инициативен комитет от 3 до 7 души (прим. В София - 6 иниц. комитета в 23 р-н, 5 иниц. комитета – в 24 р-н и 5 комитета в 25 изб. р-н прим. за София), който прави следното:

Първо разпечатват 1000 ДОГОВОРА с ПОРЪЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ (ДОГОВОР ЗА МАНДАТ), определят ДАТА и МЯСТО на две събрания - едното до 11 февруари, второто – до 23 феврури и се регистрират в Комисията за защита на лични данни за да могат да събират подписи (ония глобяват 1000 лв.!).

После започва неформално записване на 1000+ души – първо само с три имена и е-мейл за връзка.

Всеки записал се получава ДОГОВОРА заедно с датите и място на събранията.

На първото събрание до 12 февруари се избира кандидата – по жребий от 3-ма получили най-много гласове на събранието с гласуване предложения от всички. (Прим. от 10 имена всеки от тях казва по 2 думи и после всички пускат листчета с три имена.) За 3-мата с най-много гласове се хвърля жребий. Никой от инициаторите НЕ СЕ КАНДИДАТИРА.

След като има кандидат, инициативният комитет се регистрира в РИК (до 14 февруари!) и продължава вече официално подписване ПРЕД член на иниц. комитет с ЕГН и адрес за издигане на кандидата. Издигащите независим кандидат трябва предварително да знаят, че ще се подписват с ЕГН и адрес – една жертва, която трябва да направят срещу това сплашващото изискване на мафиотския закон, въведено точно за да ви откаже от участие. Борим се открито и пред цял свят за свободата си – няма какво да крием! Освен това всички членове на инициативния комитет носят наказателна отговорност за злоупотреба с лични данни.

Към края на срока за регистриране на кандидата – 23 февруари – се провежда второто събрание, на което (но и преди него) той подписва ДОГОВОРА с всеки желаещ.

Много е важно на това събрание да се определи „територията” – кварталите, които ще гласуват за дадения кандидат, защото на бюлетината в същия изб. район може да има и други независими такива.  Прим. еди-кой си в Младост 1, 1а и 2, другият – в Младост 3 , 4, третият -  в Триадица и т.н.) . Иначе, първо, може всички гласове да отидат за един независим кандидат, а други, също подписали този ДОГОВОР в съседни квартали  на същия район - Витоша, Студентска, Триадица и др. да останат НЕИЗБРАНИ. И второ,  за да може хората да разграничат кандидатите,  подписали ТАКЪВ договор от други „независими” партийни или не кандидати, също развяващи „пряка” и „директна” демокрация, НО БЕЗ ДОГОВОР за ВЪВЕЖДАНЕ НА НАЙ-СИЛНИ ПРАВА и ДВЕТЕ ГАРАНЦИИ за това – парична и организационна.  Всички кандидати ще са в една в бюлетината на дадения изб. р-н без да се знае, кой кой е – мафиотски, партийни, лъже-независими, подписали НИЩО или нещо орязано, или са ИСТИНСКИ кандидати на ПРЯКАТА ГРАЖДАНСКА ВЛАСТ.

Събраните поне 1000+ подписи (защото част ще са невалидни) СЕ ВНАСЯТ в РИК до 23 февруари 2017 г. (32 дни преди изборния ден 26 март).  С това кандидатът е регистран.

Пак в РИК се регистрират и 100-на застъпници по желание (за изб. бюра) и 2-ма за РИК  - срещу измами в броенето и др. нарушения – до 23 март.

Неформалното ЗАПИСВАНЕ на хора за връзка и съвместни действия без партии продължава с цел привличане и свързване на 30 000 за гласуване и за действия след изборите в борбата за права на ПРЯКА ГРАЖДАНСКА ВЛАСТ.

НА 26 - избори. При измама и нарушения – МАСОВ ПРОТЕСТ за нови избори и права на ПРЯКА ГРАЖДАНСКА ВЛАСТ (април - май)

Изб. кодекс

Чл. 151. (1) Инициативен комитет се образува за издигане на независим кандидат.

(2) Инициативният комитет се образува от трима до 7 избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване - за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, на:

1. територията на изборния район - при избори за народни представители, за общински съветници и за кметове;

Регистриране на инициативан комитет

Чл. 153. (1) Инициативният комитет представя заявление за регистрация, подписано от всички членове на комитета, не по-късно от 40 дни преди изборния ден. (14 февруари 2017 г. при избори на 26 март 2017)

(2) Заявлението се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

(3) В заявлението се посочват:

1. имената, единният граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по чл. 151, ал. 2 или 3; (7 или 21)

2. имената, единният граждански номер (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

3. искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;

4. адрес, телефон и лице за контакт.

(4) Към заявлението се прилагат:

1. решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

3. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор;

4. декларация по образец, подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в кодекса;

5. банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1 - само при избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;

6. удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

7. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Чл. 257. (1) Независим кандидат се регистрира, когато кандидатурата му е подкрепена от най-малко едно на сто, но не повече от 1000, от избирателите с постоянен адрес на територията на изборния район. (т.е. по лична карта)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Избирателят посочва имената, единния граждански номер и постоянния си адрес. Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер и постоянния адрес на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка.

(3) Членът на инициативния комитет по ал. 2 обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Списъкът се предава на районната избирателна комисия заедно с документите по чл. 255, ал. 1, т. 2, и 3 не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

 

ДОГОВОР ЗА МАНДАТ

Днес ………. 2017 г. между гражданина …………….......................................... …….ЕГН ..................., като ДОВЕРИТЕЛ и независимия кандидат за депутат .................................................................. ЕГН ….…............., като ДОВЕРЕНИК

СЕ СКЛЮЧИ СЛЕДНИЯТ ДОГОВОР:

В срок до …………. 2017  г. ДОВЕРЕНИКЪТ:

1. Предлага в НС и подкрепя с гласа си при всяко гласуване, в което участва, приемането с референдум на всички необходими конституционни и законодателни промени за въвеждане на следните права за пряко решаващо участие на гражданите във всички власти, вкл. публичните медии:

а) Да свикват референдуми с 50/100 х. подписа без ограничения в предмета;

б) Да отзовават предсрочно всички избрани от тях държавни представители и служители с подписите на 20% от гласувалите в избора за тях;

в) Да избират пряко прокурорите, съдиите(вкл. КС) и началниците на РПУ;

г) Права и гаранции за реален достъп до цялата публична информация;

д) Право на новина (с 500 подписа), на достъп до ефира и участие в управлението на обществените медии с граждански наблюдатели, избирани по жребий;

е) Право на всеки гражданин да сезира Конституционния съд;

ж) Граждански квоти от наблюдатели, избирани по жребий с контролни и решаващи права във всички държавни органи;

з) Право да свикват с 10 000 подписа граждански форуми от 200-300 човека, избрани по жребий от всички желаещи с експерти при определен ценз за разработка и внасяне на закони и др. решения на всички равнища, отиващи на референдум с подписи на 1% избирателите от дадено равнище, ако не се приемат от съответните държавни органи;

и)  На сондаж на общественото мнение по въпроси и исканe на 1000 граждани.

2. Предлага правила за  равноправен достъп на всички алтернативи при публично обсъждане на законопроекти до ефира в публичните медии с участие на граждани, избрани по жребий във воденето на предаванията;

3. Предлага и подкрепя с гласа си при всяко гласуване, в което участва, създаването и поддържането на повсеместни граждански събрания за съвместни действия на всички равнища, финансирани от бюджета;

4. Подава оставка като депутат, ако 80% от издигналите го за депутат избиратели или 50% от избирателната квота в района, го поискат;

5. Предоставя ежемесечно 2/3 от средствата, които получава като депутат, за разпределяне по волята на 2/3 от издигналите го за независим кандидат избиратели;

6. Назначава сътрудниците си в НС от хора, предложени и съгласувани с мнозинството издигнали го за независим кандидат избиратели.

Ако не извърши горното в съответните срокове ДОВЕРЕНИКЪТ се задължава да плати 2000 /две хиляди/ евро на ДОВЕРИТЕЛЯ.

Договорът се подписа в два екземпляра по един за всяка страна

 

ДОВЕРИТЕЛ: ……………….                              ДОВЕРЕНИК: ………………