Boz1.jpg                      Пряка демокрация в образованието

 

Образованието е вид информационна власт – просвещава или оглупява, създава граждани или поданици. То няма да те направи свободен, ако е в чужди ръце.

Каравелов бил против въстанието – народът не бил дорасъл за свобода. Да се просвети и тогава. Това е изглеждало възможно – имали сме някаква автономия в училищата под чуждата власт. Не и днес. Днес чуждата власт държи здраво образованието - нямаш глас нито в Парламата, нито в министерството. Училищните настоятелствата с родители-учители и ученици са просители пред прага на министъра. Вместо те, най-заинтересованите, да влязат и решават там какво и как. Партийният министър обслужва партията, тя – олигархията, която… от граждани няма нужда.

Малко ще чуят в училище бъдещите поданици за дупките в Конституцията, за кривия изборен, медиен, съдебен и останали закони, лишаващи ги от политически права. Нито ще научат мрачната хроника на другарския „преход”, „заслугите” на днешните и престъпленията на предишните управници. Учебниците ги поръчва и плаща министерството – една затворена бюрократична структура. Правилата ги пишат слуги на бандата.

С „образованието” ни елиминират и по друг тънък начин – произвеждайки незабелязано функционално неграмотен контингент, незнаещи български език деца.  Програмата по български е еднаква за циганчета, турчета и българчета, но първите, „учейки” го заедно с българчетата, НЕ НАУЧАВАТ НИЩО – е, само буквите. Защото за тях това не е майчин, а чужд език – такъв се учи по друг начин. В министерството знаят много добре това, но… неграмотните са толкова удобни поданици – чрез тях в „свободните” избори другарите „побеждават” грамотните ма съвсем „димократично”!

 

Ще промениш това, само ако влезеш там.  

 

Решение:

 

1.                       Министърът на образованието се избира пряко от гражданите.

2.                       Училищните настоятелствата от учители, родители и ученици над 16 години избират гражданска квота в М-во на образованието за контрол, наблюдение и избор на програми и учебници. Дейността им се финансира от бюджета.

3.                       Настоятелствата избират училищните директори.

4.                       Законите за образованието и програмата за гражданско образование се разработва от граждански микро-форуми, включващи избрани по жребий граждани и експерти, след което вариантите отиват на всенародно гласуване.

5.                       Училищата са открити за диалог между ученици и граждани (местните граждански събрания) на живо и в Нета.

 

Допълнете! (ще бъде качено и тук)