Boz6.jpg                                                Референдум

 

Референдумите са няколко вида, но най-важното им деление е на свободни и контролирани. Има лъже-избори, има и лъже-референдуми, които НЕ изразяват волята на гражданите.

Само свободните референдуми са инструмент за твоя пряка законодателна власт.

Доколко един референдум е свободен зависи от ред условия, на първо място – от правилата за провеждането му.

Ето как няколко конституции в американските щати формулират първото правило:

Аризона: Законодателната власт на Щата се упражнява от законодателния орган, състоящ се от Сенат и Камара на представителите, но гражданите (народът) си запазват правото да предлагат закони и промени в Конституцията и да приемат или отхвърлят такива закони и промени с гласуване, независимо от законодателния орган; народът си запазва и прилага по свой избор и правото да одобрява или отхвърля с всеобщо гласуване всеки акт, точка, раздел или част от такъв на законодателния орган. (The legislative authority of the State shall be vested in a Legislature, consisting of a Senate and a House of Representatives, but the people reserve the power to propose laws and amendments to the Constitution and to enact or reject such laws and amendments at the polls, independently of the Legislature; and they also reserve, for use at their own option, the power to approve or reject at the polls any Act, or item, section, or part of any Act, of the Legislature.)

Масачусетс: Законодателната власт е поверена напарламента” (Общото събрание), но народът си запазва народната инициатива като право определен брой граждани да поставят на всенародно гласуване конституционни промени и закони и правото на народен референдум като право на определен брой избиратели да поставят на всенародно гласуване закони, приети от Общото събрание. (Legislative power shall continue to be vested in the general court; but the people reserve to themselves the popular initiative, which is the power of a specified number of voters to submit constitutional amendments and laws to the people for approval or rejection; and the popular referendum, which is the power of a specified number of voters to submit laws, enacted by the general court, to the people for their ratification or rejection.)

Калифорния: Законодателната власт в щата се упражнява от Законодателното събрание, състоящо се от Сенат и Събрание, като гражданите си запазват правата на инициатива и референдум.

И в нашата Конституция има подобен принцип – чл.1: Държавната власт, произтича от народа и се осъществява от него непосредствено и с органи, предвидени в Конституцията.

Твърде общата формулировка позволи правилото да остане неконкретизирано (респ. неприложимо) до 2009 г., когато ни дариха правода свикваме референдуми… грижливо „обезопасено” (по другарски) с високастена” в началото от 400 000 подписа, събрани за 3 месеца и „балтия в края – кворум за валидност, с който въздържалите се ги броят гласове против”. Изискването за ЕГН в подписките наред с адреса също хитро отказва хората от подписване. Отгоре на това – и забранени въпроси:  не може по въпроси на ВНС, за данъците, бюджета, външни договори… (вж.) и о, чудо Правилника на НС! Това типична Бай Ганьовска „иновация”! Какви референдуми по техните „вътрешни” си работи, където си пишат отсъствията, заплатите и режийните, я марш! В щат Аризона преди няколко години 3 референдума подред не вдигнаха заплатите на щатските депутати, а тук не само не те питатне дават да питаш! С една дума другарската банда (под всичките й бои и гербове)  добре си е „вързала коня с референдумите.

foxandstorkMafBG400.jpg

Слаба им е и останалата им регламентация - формулирането на въпроса, съдебният контрол, информирането на избирателя, обсъждането, как самото гласуване, кой брои, кой плаща…  Вижда се, че не са си направили труда да изчетат законите по света. Че защо им е? С една дума, ако чакаш от ТИЯ работещо право на референдум, недей.

Да не говорим за някаква идея или поне проблясък как да се запълни присъщия на референдумите дефицит с отсъствието на пряко гражданско участие в разработка на проектите с отчитане на всички алтернативи – нещо напълно възможно при желание (вж. микро-форуми). Но така сме им още по-лесни – имаш думата само за „да” и „не” по сготвена от други манджа.

Едно наум:  Най-хитрият начин да ти откажат едно право, е да ти го подарят добре изкормено.

Очевидно е, че ни предстои борба за работещи права. Подаръци няма да има.